Advokasi Klik Dengan Bijak

22 Februari 2018 | Khamis
8.00 pagi - 12.00 tengahari | Perkarangan Masjid Al-Wusta Belantik, Kedah

Tujuan:
Bertujuan untuk membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.

Kelebihan:
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru(bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet.

Penglibatan:
- Peserta program.

Perlaksanaan Aktiviti:
Program advokasi ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada komuniti sekitar tentang kempen klik dengan bijak.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama