Bengkel Frog VLE

23 Januari 2018 | Selasa
2.00 petang - 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Belantik, Kedah

Tujuan:
Untuk membantu kerajaan dalam merealisasikan matlamat untuk mempersiapkan guru-guru dengan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke 21 yang lebih menarik, mempunyai pengisian dan berkesan di dalam kelas.

Kelebihan:
• Dapat bekerjasama dalam meningkatkan kecemerlangan bagi memartabatkan taraf sekolah dan komuniti.
• Dapat bekerjasama untuk menjana kecemerlangan dalam bidang akademik, sahsiah dan hal ehwal pelajar bertaraf dunia.
• Dapat membangunkan potensi kemenjadian murid dan pegawai di antara kedua-dua buah organisasi.

Penglibatan:
- Para pelajar dan guru-guru sekolah.

Perlaksanaan Aktiviti:
Program ini bertujuan untuk bagi membantu guru-guru bermula dengan platform pembelajaran maya FrogVLE.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama